Az intenzív magyar érettségi felkészítő február 5-én kezdődik és 50 tanórát foglal magába.

1

Mini esszé és vázlatírás a magyar érettségi felkészítőn

A magas pontszámú emelt magyar érettségi egyik feltétele a jól sikerült írásbeli vizsga. Erre már a magyar érettségi felkészítőn legelső alkalommal is készülni fogunk! Első lépésben mini esszéket írnak a diákok, majd átbeszéljük és gyakoroljuk vázlatírást. A megfelelő vázlat nagyon sokat segíthet mind az írásbelin mind a szóbelin!

2

Magyar érettségi felkészítő - szövegalkotási feladatok lépésről lépésre

A középiskolai oktatásban sajnos gyakran fordul elő, hogy a nagy mennyiségű elméleti anyag elsajátítása mellett a diákok nem tudnak elegendő érettségi feladatot megoldani az iskolai órákon. Pedig nagyon fontos a szövegalkotási feladatok begyakorlása, ezért ezen a tanfolyamon nagyon sok ilyen jellegű gyakorlatot végzünk. Mindkét feladattípus – műelemzés, reflektálás – esetén magas szintű elméleti és gyakorlati tudást szereznek diákjaink, melynek köszönhetően a vázlatírástól fokozatosan eljutnak egy kiváló esszé megírásáig a magyar érettségi felkészítő tanfolyamon.
magyar érettségi felkészítő tanfolyam

3

Kiértékelés

A diákok elemzéseit, esszéit a tanár csoportosan és egyénre lebontva is kiértékeli, így egyértelművé válik a diákjaink számára, hogy mik az erősségeik, és min kell még javítani. Emellett a dolgozatokat nyelvhelyességi és helyesírási szempontból is javítjuk és értékeljük, ami segít lecsökkenteni az ilyen hibák miatt elveszített érettségi pontok számát. Ennek a módszertannak köszönhetően diákjaink évek óta magabiztos tudással és magas pontszámokkal teljesítik az írásbeli érettségi vizsgát, köszönhetően a magyar érettségi felkészítő tanfolyamok magas színvonalának.

4

Gyakorlás a szóbeli vizsgára a magyar érettségi felkészítő foglalkozásokon

A szóbeli vizsgára – az írásbelihez hasonlóan – egész tanévben készülünk. Az első magyar érettségi felkészítő órákon alapvető irodalomelméleti fogalmakat és problémákat tisztázunk (pl. műnemek, műfajok, kanonizáció), majd az irodalomtörténettel foglalkozunk, az ókortól egészen a kortárs irodalomig. A történeti áttekintés során a jelentősebb szerzők és műveik mellett a különböző művészettörténeti korszakok jellemzőire is kitérünk, A szóbeli vizsgára való tanulást a Magister Universitas magyar érettségi felkészítő oktatási segédanyagai is segítik. Az irodalmi problémák mellett a nyelvi kérdések sem maradhatnak el, így a tételsort szem előtt tartva megvitatjuk a nyelvtani nehézségeket is. Mindez a szóbeli vizsgázásra vonatkozó gyakorlati fortélyok elsajátításával is kiegészül.
magyar érettségi felkészítő órák

5

Remekül hasznosítható magyar érettségi felkészítő segédanyagok

A magyar érettségi felkészítő tanfolyamon a diákok online kapják meg az elméleti anyagokat, feladatlapokat és dolgozatokat. Mindemellett minden diák kap egy felkészítő csomagot, mely nagyon sok fontos és hasznos anyagot tartalmaz (pl. vizsgaleírás, verstan, novella- és verselemzési szempontrendszerek).
JELENTKEZZ MAGYAR ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTŐ

TANFOLYAMUNKRA MOST
magyar érettségi felkészítő online
A legtöbb segítséget a középszintű magyar oktatáson szereztem a tanárom segítségével. Teljesen új szemszögből mutatta be az irodalmat és a hozzájuk kapcsolódó filozófiát, és a korábbi nagy távolság a szépirodalmi és egyéb irodalmi művekkel megszűnt. Továbbá lehengerlő stílusú tanár, és hajlandó volt minket egyenlő értelmiségnek kezelni, vitázott velünk, rengeteg érv - ellenérv pár hagyta el a szánkat amiből rengeteget tanultam. Köszönöm a segítséget!
Johs

Magyar érettségi felkészítő
letölthető dokumentumok

Nyelvtörténeti korszakok
LETÖLTÖM
Petőfi pályaképe
LETÖLTÖM
Petőfi lírája 1844-ig
LETÖLTÖM
Petőfi tájköltészete
LETÖLTÖM
Petőfi szerelmi költészete
LETÖLTÖM
Petőfi - Apostol
LETÖLTÖM
JELENTKEZZ ONLINE TANFOLYAMUNKRA

Magyar nyelv és irodalom érettségi tematikák

Magyar érettségi felkészítő - közép szint

Célok, feladatok, ismerkedés; szerzők, művek, korszakok, stílusirányzatok – művelődéstörténeti, irodalomtörténeti áttekintés: antikvitás, középkor, reneszánsz

Szerzők, művek, korszakok, stílusirányzatok – művelődéstörténet, irodalomtörténet: felvilágosodás, romantika
Ld. fent: modernség, 20. század

Retorikai alakzatok felismerése: fogalmak, idézetek, példák

A verselemzés elmélete és gyakorlata I.

A verselemzés elmélete és gyakorlata II. (Kosztolányi: Hajnali részegség)

Életművek – Petőfi költészetéről (pl. pályakép, lírája, Az apostol)

Életművek – Arany költészetéről (pl. pályakép, lírája, balladák)

Életművek – Ady költészetéről (pl. pályakép, verstípusok)

Életművek – Babits költészetéről (pl. pályakép, lírája, Jónás könyve)

Életművek – Kosztolányi költészetéről (pl. pályakép, lírája, novellái, regényei)

A novellaelemzés elmélete és gyakorlata I. (pl. Kosztolányi: Paulina)

A novellaelemzés elmélete és gyakorlata (pl. Kosztolányi: Fürdés, A kulcs, egy Esti-novella; Móricz: Judit és Eszter; Mikszáth: Szegény Gélyi János lovai,Tímár Zsófi özvegysége, Péri lányok szép hajáról; stb.)

2 írói portré – Mikszáth, Móricz: novellisztika, regénypoétika(pl. Az isten háta mögött)

Látásmódok – Krúdy, Jókai: novellisztika, regénypoétika

2 költői portré – Csokonai (stílusszintézis) és Vörösmarty (lírája, Csongor és Tünde)

Életművek – József Attila költészetéről (pl. pályakép, tárgyias költészet, kései versei)
Visszacsatolás: a verselemzés gyakorlása

2 költői portré – Weöres és Pilinszky (pl. pályakép, 1-2 költemény értelmezése)

Az érvelés elmélete és gyakorlata I.

A 20. századi és a jelenkori magyar irodalom – az érettségi tételek tükrében (pl. Ottlik Géza, Örkény István, Háy János, Tóth Krisztina, stb. művei)

Nyelvtani témakörök, tételek (ember és nyelv, kommunikáció, nyelvtörténet, nyelv és társadalom)

Nyelvtani témakörök, tételek (nyelvi szintek, szövegtan, retorika, stílus és jelentés)

Felmérés, próbaérettségi vagy csoportkérések, egyéni kérések megbeszélése

A próbaérettségi értékelése vagy csoportkérések, egyéni kérések megbeszélése
magyar érettségi felkészítő tanterem

Magyar érettségi felkészítő - emelt szint

Műnemek és műfajok I.
Gyakorlat: mini esszé (irodalmi, nyelvi és kulturális témában)
Biblia
Műnemek és műfajok II.
A vázlatírás szabályai
Gyakorlat: mini esszé (irodalmi, nyelvi és kulturális témában)
Vázlatírás
Biblia II.
Lírai műfajok I.
Gyakorlat: mini esszé (irodalmi, nyelvi és kulturális témában)
Vázlatírás
Görög mitológia
Ókori görög irodalom I.
Lírai műfajok II.
A szövegalkotás elmélete: gyakorlati írásbeliség
Gyakorlat: mini esszé (irodalmi, nyelvi és kulturális témában)
Az íráskészség fejlesztése: esszé – gyakorlati írásbeliség
Ókori görög irodalom II.
Gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – gyakorlati írásbeliség
Ókori római irodalom
Gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – gyakorlati írásbeliség
A középkor irodalma
A szövegalkotás elmélete: reflektálás
Gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – reflektálás
A reneszánsz irodalma és a magyarországi humanizmus
Gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – reflektálás
A barokk irodalma
Gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – reflektálás
A felvilágosodás irodalma és a magyar felvilágosodás
Filozófiai háttér: racionalizmus és empirizmus
Gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – reflektálás
A német klasszika irodalma
Filozófiai és esztétikai háttér
Gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – reflektálás
A romantika irodalma
Bevezetés a verselemzéshez
Gyakorlat: verstani gyakorlatok
A magyar romantika irodalma
Verstan
Gyakorlat: verstani gyakorlatok
A realizmus irodalma

...további emelt szintű témakörök

Stilisztika I.
Gyakorlat: stilisztikai gyakorlatok
Az izmusok és a Nyugat
Stilisztika II.
Gyakorlat: stilisztikai gyakorlatok
A modernizmus irodalma
A szövegalkotás elmélete: műértelmezés
Gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – műértelmezés
Életművek: Petőfi Sándor
Ember és nyelv
Gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – műértelmezés
Életművek: Arany János
Portrék
Kommunikáció
Gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – műértelmezés
Életművek: Ady Endre
Látásmódok
A magyar nyelv története
Gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – műértelmezés
Életművek: Babits Mihály
Kortárs irodalom
Nyelv és társadalom
Gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – műértelmezés
Életművek: Kosztolányi Dezső
Világirodalom
Nyelvi szintek
Gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – műértelmezés
Életművek: József Attila
Színház- és drámatörténet
A szöveg
Gyakorlat: szövegalkotási feladatok (műértelmezés, reflektálás és gyakorlati írásbeliség)
Az irodalom határterületei
A retorika alapjai
Gyakorlat: szövegalkotási feladatok (műértelmezés, reflektálás és gyakorlati írásbeliség)
Próba érettségi
Gyakorlati tanácsok a szóbeli vizsgához
Gyakorlat: szövegalkotási feladatok (műelemzés, reflektálás és gyakorlati írásbeliség)
A próba érettségi értékelése
Elméleti összefoglalás és konklúziók

Magyar érettségi felkészítő tanfolyamaink elérhetőek online és tantermi változatban. Budapesten, Debrecenben és Szegeden is részt tudtok venni a magyar érettségi felkészítő foglalkozásainkon. A nyelvtan és irodalom érettségin előforduló témakörei kerülnek ismertetésre a magyar érettségi felkészítőkön. Az érettségi előkészítő tanfolyamaink egyik alapja a magyar érettségi felkészítő, hiszen a magyar nyelv és irodalom a kötelező érettségi vizsgák közé tartozik.
closephoneenvelopequote-rightheartpictureusermapleafhourglassmenuchevron-down