• FIZIKA ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM

    Készülj fel velünk a fizika
    közép vagy emelt szintű
    érettségi vizsgára!
    JELENTKEZEM A FELKÉSZÍTŐRE
Az 50 tanórás intenzív fizika érettségi felkészítő február 5-én kezdődik.

Komplex tanítás

Tanáraink teljes egészében az érettségi feladatokra építik fel az órai munkát, ami azt jelenti, hogy a tanár vezetésével az összes eddigi hivatalos érettségi feladatot (Emelt és középszintű tematikák, emelt és középszintű feladatok megoldása) át fogjátok tekinteni. A tematikánkat a hivatalos témakörök alapján állítottuk össze.

Kidolgozott tételek

Tanárainktól olyan segédanyagokat kapsz, amik sokkal könnyebbé teszik a tanulásodat. Segédanyagaink 1200 feladatot és azok megoldásait tartalmazzák  valamint a kidolgozott írásbeli és szóbeli témaköröket valamint az emelt szintű mérések kidolgozott fényképekkel illusztrált változatait.

Izgalmas órák

Olyan érdekes és izgalmas fizika érettségi felkészítő órákon fogsz részt vetni, ahol a tanár számára élmény a tanítás, a csoporttársaid pedig komolyan veszik a felkészülést. Magabiztosan fogsz nekivágni az érettséginek! Az eredmény középszinten 90-100 % közti, míg emelt szinten 80-90 % közötti teljesítményt fogsz elérni.
JELENTKEZZ TANFOLYAMUNKRA MOST
fizika érettségi felkészítő tanfolyam
"Fizikára jelentkeztem, először eszem ágában nem lett volna emelt szinten érettségizni, de nagyon imádtam a tanárom óráit, nemcsak a jó hangulat miatt, hanem azért is, mert rávezetett arra, hogy hogyan készüljek fel úgy, hogy az épp elég legyen ahhoz, amit el akarok érni. Szóval pont azt kaptam ami nekem hiányzott és az eredmény egy 82%-os fizika emelt lett, szinte a nulláról indulva, ami szerintem nem rossz eredmény, és ennek nagy részét Nektek köszönhetem. Nem bántam meg, hogy feljártam, még így gyöngyösiként sem. :)"
B. Júlia

Letölthető dokumentumok

Tematika
LETÖLTÖM
Letölthető mintafeladatok
LETÖLTÖM
fizika érettségi felkészítő órák

Közép és emelt szintű
fizika érettségi felkészítő tematika

Közép szint

TÁJÉKOZTATÁS A KÖVETELMÉNYRENDSZERRŐL: Általános bevezetés a fizika érettségi felkészítő tanfolyamról.

EGYENES VONALÚ EGYENLETES MOZGÁS: Egyszerű feladatok és azok megoldási módszerei.

EGYENES VONALÚ EGYENLETESEN VÁLTOZÓ MOZGÁSOK: Pl. Szabadesés és hajítás

DINAMIKA: Erő és erőhatás feladatmegoldás, valamint mozgásegyenletek és súrlódás.

MUNKA, ENERGIA: Feladatmegoldások helyzeti, mozgási és potenciális energia, illetve munkafajták példáin keresztül.

ENERGIA: Energia átalakulás és az ehhez kapcsolódó egyszerű példák ismertetése.

STATIKA: Anyagi pont egyensúlya és tömegpont egyensúlya, egyszerű gépek.

KÖRMOZGÁS: Általános fogalmak bevezetése és ezen témakör egyszerű példákkal való ismertetése.

FORGÓMOZGÁS: Általános feladatok.

GRAVITÁCIÓ: Általános tömegvonzás, illetve Kepler törvények.

REZGŐMOZGÁS: Kitérés és sebesség gyorsulás, maximális sebesség gyorsulás, rezgésidő és lengésidő.

NYUGVÓ FOLYADÉKOK FIZIKÁJA: Pascal törvénye és felhajtóerő, majd ezek gyakorlása egyszerű példákon keresztül.

ÁRAMLÓ FOLYADÉKOK FIZIKÁJA: Kontinuitási egyenlet.

TERMODINAMIKA 1: Állapotegyenlet alkalmazása feladatokban.

TERMODINAMIKA 2: Gázok speciális állapotváltozásai.

HŐTÁGULÁS: Lineáris hőtágulás és a hőmérséklet, a hőmennyiség, valamint a hőtágulás fogalma.

HALMAZÁLLAPOT-VÁLTOZÁSOK: A szilárd, a cseppfolyós és a légnemű halmazállapot általános jellemzése; gáz, gőz, telített gőz, illetve páratartalom fogalma. Egyszerű példák.

OPTIKA: A fény mint hullám; a polarizáció, az elhajlás, az interferencia és a diszperzió fogalma.

ELEKTROSZTATIKA: Az elektromos erőtér fogalma, illetve jellemzése: térerősség, potenciál, feszültség és erővonalak. Egyszerű elektrosztatikus erőterek. Egyszerű példák.

AZ ELEKTROMOS ÁRAM: Az elektromos áram fogalma, áramforrások, valamint az elektromos áramkör. Ohm törvénye.

AZ ELKETROMÁGNESES INDUKCIÓ: Áram és mágneses tér kölcsönhatása, Lorenz-erő. A mozgási indukció jelensége, értelmezése a Lorenz-erő alapján.

A VÁLTAKOZÓ ÁRAM: A váltakozó áram fogalma, jellemzői, váltakozó áramú berendezések. Feladatmegoldás.

ATOMFIZIKA: Az anyag atomos szerkezetére utaló jelenségek. Avogadro törvénye. Az elektromosság elemi töltése, illetve az elektron mint részecske. Az atommag felépítése, kötési energia és tömegdefektus. Magátalakulások, radioaktív bomlások, maghasadás és láncreakció. Fotoeffektus, Einstein-féle fényelektromos egyenlet, fotocella, a fény kettős természete.

Emelt szint

TÁJÉKOZTATÁS A KÖVETELMÉNYRENDSZERRŐL: Fizikatörténet.

EGYENES VONALÚ EGYENLETES MOZGÁS: Bonyolultabb összetett példák, melyeket részletesen kielemzésre kerülnek.

EGYENES VONALÚ EGYENLETESEN VÁLTOZÓ MOZGÁSOK: Ferde hajítások.

DINAMIKA: Lendület megmaradás, ezek mellett összetett feladatok. Lejtők, ütközések és az ehhez kapcsolódó elemzések.

MUNKA, ENERGIA: Bonyolultabb példák megoldása.

ENERGIA: Energiaátalakítás, Energia megmaradás törvénye, illetve ezek elemzése.

STATIKA: Álló csiga, mozgó csiga, egyensúly a lejtőn, kéttámaszú tartók.

KÖRMOZGÁS: Összetett példák, valamint egyenletesen változó körmozgás témakör ismertetése.

FORGÓMOZGÁS: Tehetetlenségi nyomaték.

GRAVITÁCIÓ: Átlag sűrűség, kozmikus sebességek.

REZGŐMOZGÁS: Energia megmaradás törvénye rezgő rendszereknél és csatolt rezgések, csillapított rezgések témakör.

NYUGVÓ FOLYADÉKOK FIZIKÁJA: Folyadékok egyensúlya.

ÁRAMLÓ FOLYADÉKOK FIZIKÁJA: Bernoulli törvény.

TERMODINAMIKA 1: Gáztörvények alkalmazása bonyolultabb példáknál.

TERMODINAMIKA 2: Hőtan főtételeinek alkalmazása feladatmegoldásoknál, illetve körfolyamatok.

HŐTÁGULÁS: Térfogati hőtágulás, szilárd testek, folyadékok, gázok hőtágulása, a hőtágulást leíró összefüggések.

HALMAZÁLLAPOT- VÁLTOZÁSOK: Az olvadás/fagyás, párolgás/forrás, lecsapódás és szublimáció folyamata, jellemző mennyiségei, illetve ezek mértékegységeik. A folyamatokat befolyásoló tényezők és halmazállapot-változások jellemzése energetikai szempontból. Bonyolult példák áttanulmányozása.

OPTIKA: A geometriai optika, leképezés, gyakorlati felhasználás.

ELEKTROSZTATIKA: Példák a mindennapi életből; földelés, árnyékolás, kondenzátor, elektromágnes alkalmazása. Bonyolultabb példák megismerése.

AZ ELEKTROMOS ÁRAM: Az áram hőhatása-teljesítménye, munkája, gyakorlati vonatkozások. Az áram mágneses, vegyi és biológiai hatásai. Elektrolízis, Faraday-törvények.

AZ ELEKTROMÁGNESES INDUKCIÓ: A nyugalmi indukció jelensége. Lenz törvénye. Gyakorlati alkalmazás, az elektromos áram előállítása, szállítása, generátorok, valamint a transzformátor.

A VÁLTAKOZÓ ÁRAM: A váltakozó áram fogalma, jellemzői, váltakozó áramú berendezések. Feladatmegoldás.

ATOMFIZIKA: Az atom felépítése. Rutherford szóráskísérlete. Atommodellek. Sugárzások, sugárzásmérés, felhasználásuk. Atomreaktor, atombomba, hidrogénbomba. Hullámtulajdonságok. Az anyaghullám fogalma; de Broglie-féle hullámhossz. Fotoeffektus és Einstein-féle fényelektromos egyenlet, fotocella, valamint a fény kettős természete.

Rólunk mondták...

"Nagyon szívesen jártam a magiszterre emelt fizikát tanulni. Kellemes hangulat, de kemény munka jellemezte az ott töltött időt. Teljesen meg voltam elégedve a tanfolyammal, az érettségim is nagyon jól sikerült."
- P. András
"Ezúttal is megköszönném a segítséget, amit az Önök felkészítő tanfolyama nyújtott. Én fizika emeltre jártam, a barátommal. Mindketten tisztában vagyunk azzal, hogyha nem jártunk volna a Magisterbe, akkor messze nem lettek volna ilyen jó eredményeink. Így csak ajánlani tudom az ismerőseimnek a tanfolyamot, a kiváló szakembereik miatt!
Még egyszer köszönöm!"
- H. Feres
fizika érettségi felkészítő órarend

...még több vélemény...

"A közép szintű fizika érettségim 95%-ra sikerült. Sikerült a témaköröket teljes körűen áttekinteni. Mindez nagy részben az Önök tanfolyamának köszönhető."
- Z. László
"Mind a matek emelt szintű, mind a fizika középszintű felkészítőkkel maximálisan elégedett voltam. Tökéletesen fel voltak építve az órák rendesen kaptunk házit, ami nagyon tetszett mert így folyamatosan foglalkoztam mindkét tantárggyal. Nagyon sokat adtak hozzá az érettségi eredményeimhez ezek a kurzusok. Teljes mértékben elégedett vagyok a felkészítőkkel. Nem találtam semmi olyat, amin javítani kéne."
- Ny. Dorottya
fizika érettségi felkészítő foglalkozás
"A fizika középszintű írásbelim 93% lett, ami nélkületek biztosan nem sikerült volna. Számomra a legnagyobb segítséget a témakörök rendszerezése jelentette és, hogy mindvégig kifejezetten az érettségin előforduló feladattípusokon, témákon volt a hangsúly."
- P. Veronika
"Tisztelt Magister! Nagyon sokat segitett a tanfolyam, hiszen, ha nincs, nem tudtam volna idot szakitani az osszefoglalasra. Azt hiszem, nem lehet semmi okom a panaszra."
- N. Botond
JELENTKEZZ TANFOLYAMUNKRA MOST
A fizika érettségi felkészítő tanfolyamok közép szintre és emelt szintre is kitűnő felkészítést nyújtanak. A fizika érettségi felkészítő mellett, több más tantárgyból is elérhető felkészítő tanfolyam a Magister Universitasnál. A vélemények menüpont alatt a fizika érettségi felkészítőkről is találhattok volt diákjaink által küldött köszönő leveleket. Külön tematikát dolgoztunk ki a közép szinthez és az emelt szinthez kapcsolódó fizika érettségi felkészítő foglalkozásokra, ezáltal jól strukturáltan folyhat az oktatás.
closephoneenvelopequote-rightpencilmagic-wandenterbubbledownloadmenuchevron-down