Magyar

Kezdés az október 5-ei héten!

Hogyan készítünk fel a magyar érettségire?

A magyar nyelv és irodalom érettségi előkészítő (választásodtól függően emelt vagy közép szinten) 25 héten át fog zajlani és 100 tanórát foglal magába. Egy alkalommal négy tanórát tartunk (4×45′), közben egy rövid szünettel. A tanfolyam az írásbeli és szóbeli vizsgára egyaránt felkészíti diákjainkat. Nézzük meg kissé tüzetesebben a módszertant!

A magas pontszámú emelt magyar érettségi egyik feltétele a jól sikerült írásbeli vizsga. Erre már a legelső alkalommal is készülni fogunk! Első lépésben mini esszéket írnak a diákok, majd átbeszéljük és gyakoroljuk vázlatírást. A megfelelő vázlat nagyon sokat segíthet mind az írásbelin mind a szóbelin!

Ezután a szövegalkotási feladatokat beszéljük át lépésről lépésre. A középiskolai oktatásban sajnos gyakran fordul elő, hogy a nagy mennyiségű elméleti anyag elsajátítása mellett a diákok nem tudnak elegendő érettségi feladatot megoldani az iskolai órákon (pl. verselemzés). Pedig nagyon fontos a szövegalkotási feladatok begyakorlása, ezért ezen a tanfolyamon nagyon sok ilyen jellegű gyakorlatot végzünk. Mindkét feladattípus – műelemzés, reflektálás – esetén magas szintű elméleti és gyakorlati tudást szereznek diákjaink, melynek köszönhetően a vázlatírástól fokozatosan eljutnak egy kiváló esszé megírásáig.

A diákok elemzéseit, esszéit a tanár csoportosan és egyénre lebontva is kiértékeli, így egyértelművé válik a diákjaink számára, hogy mik az erősségeik, és min kell még javítani. Emellett a dolgozatokat nyelvhelyességi és helyesírási szempontból is javítjuk és értékeljük, ami segít lecsökkenteni az ilyen hibák miatt elveszített érettségi pontok számát (erre például a történelem írásbelin is szükséged lehet). Ennek a módszertannak köszönhetően diákjaink évek óta magabiztos tudással és magas pontszámokkal teljesítik az írásbeli érettségi vizsgát.

A szóbeli vizsgára – az írásbelihez hasonlóan – egész tanévben készülünk. Az első órákon alapvető irodalomelméleti fogalmakat és problémákat tisztázunk (pl. műnemek, műfajok, kanonizáció stb.), majd az irodalomtörténettel foglalkozunk, az ókortól egészen a kortárs irodalomig. A történeti áttekintés során a jelentősebb szerzők és műveik mellett a különböző művészettörténeti korszakok jellemzőire is kitérünk, A szóbeli vizsgára történő felkészítést oktatási segédanyagok is segítik. Az irodalmi problémák mellett a nyelvi kérdések sem maradhatnak el, így a tételsort szem előtt tartva (melyet decemberben hoznak nyilvánosságra) megvitatjuk a nyelvtani nehézségeket is. Mindez a szóbeli vizsgázásra vonatkozó gyakorlati fortélyok elsajátításával is kiegészül (mely hasznos lehet a többi tárgy szóbeli vizsgáján is).

A tanfolyamon a diákok kinyomtatva kapják meg vagy projektorral vetítjük ki az elméleti anyagokat, feladatlapokat és dolgozatokat, így ezzel kapcsolatban nem merülnek fel plusz költségek. Mindemellett minden diák kap egy felkészítő csomagot, mely nagyon sok fontos és hasznos anyagot tartalmaz (pl. vizsgaleírás, verstan, novella- és verselemzési szempontrendszerek stb.).

Az felkészítő tanfolyam célja egyrészt, hogy diákjaink kiegészítsék, rendszerezzék és elmélyítsék az irodalmi és nyelvi tudásukat, melynek köszönhetően magas pontszámú érettségit szerezhetnek, másrészt, hogy fejlődjön az önálló, kritikus gondolkodási készségük.

 

Szeptember 16-ig (Debrecenben és Szegeden szeptember 18-ig)
7 ezer forint kedvezménnyel iratkozhatsz be!

Középszintű tematika

Célok, feladatok, ismerkedés; szerzők, művek, korszakok, stílusirányzatok – művelődéstörténeti, irodalomtörténeti áttekintés: antikvitás, középkor, reneszánsz
Szerzők, művek, korszakok, stílusirányzatok – művelődéstörténet, irodalomtörténet: felvilágosodás, romantika
Ld. fent: modernség, 20. század
Retorikai alakzatok felismerése: fogalmak, idézetek, példák
A verselemzés elmélete és gyakorlata I.
A verselemzés elmélete és gyakorlata II. (Kosztolányi: Hajnali részegség)
Életművek – Petőfi költészetéről (pl. pályakép, lírája, Az apostol)
Életművek – Arany költészetéről (pl. pályakép, lírája, balladák)
Életművek – Ady költészetéről (pl. pályakép, verstípusok)
Életművek – Babits költészetéről (pl. pályakép, lírája, Jónás könyve)
Életművek – Kosztolányi költészetéről (pl. pályakép, lírája, novellái, regényei)
A novellaelemzés elmélete és gyakorlata I. (pl. Kosztolányi: Paulina)
A novellaelemzés elmélete és gyakorlata (pl. Kosztolányi: Fürdés, A kulcs, egy Esti-novella; Móricz: Judit és Eszter; Mikszáth: Szegény Gélyi János lovai,Tímár Zsófi özvegysége, Péri lányok szép hajáról; stb.)
2 írói portré – Mikszáth, Móricz: novellisztika, regénypoétika(pl. Az isten háta mögött)
Látásmódok – Krúdy, Jókai: novellisztika, regénypoétika
2 költői portré – Csokonai (stílusszintézis) és Vörösmarty (lírája, Csongor és Tünde)
Életművek – József Attila költészetéről (pl. pályakép, tárgyias költészet, kései versei)
Visszacsatolás: a verselemzés gyakorlása
2 költői portré – Weöres és Pilinszky (pl. pályakép, 1-2 költemény értelmezése)
Az érvelés elmélete és gyakorlata I.
A 20. századi és a jelenkori magyar irodalom – az érettségi tételek tükrében (pl. Ottlik Géza, Örkény István, Háy János, Tóth Krisztina, stb. művei)
Nyelvtani témakörök, tételek (ember és nyelv, kommunikáció, nyelvtörténet, nyelv és társadalom)
Nyelvtani témakörök, tételek (nyelvi szintek, szövegtan, retorika, stílus és jelentés)
Felmérés, próbaérettségi vagy csoportkérések, egyéni kérések megbeszélése
A próbaérettségi értékelése vagy csoportkérések, egyéni kérések megbeszélése

Az előkészítő ára szeptember 16-ig csak 58.000 Ft!

Emelt szintű tematika

 • az emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga felépítése
 • műnemek és műfajok I.
 • gyakorlat: mini esszé (irodalmi, nyelvi és kulturális témában)
 • Biblia
 • műnemek és műfajok II.
 • a vázlatírás szabályai
 • gyakorlat: mini esszé (irodalmi, nyelvi és kulturális témában)
 • vázlatírás
 • Biblia II.
 • lírai műfajok I.
 • gyakorlat: mini esszé (irodalmi, nyelvi és kulturális témában)
 • vázlatírás
 • görög mitológia
 • ókori görög irodalom I.
 • lírai műfajok II.
 • a szövegalkotás elmélete: gyakorlati írásbeliség
 • gyakorlat: mini esszé (irodalmi, nyelvi és kulturális témában)
 • az íráskészség fejlesztése: esszé – gyakorlati írásbeliség
 • ókori görög irodalom II.
 • gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – gyakorlati írásbeliség
 • ókori római irodalom
 • gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – gyakorlati írásbeliség
 • a középkor irodalma
 • a szövegalkotás elmélete: reflektálás
 • gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – reflektálás
 • a reneszánsz irodalma és a magyarországi humanizmus
 • gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – reflektálás
 • a barokk irodalma
 • gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – reflektálás
 • a felvilágosodás irodalma és a magyar felvilágosodás
 • filozófiai háttér: racionalizmus és empirizmus
 • gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – reflektálás
 • a német klasszika irodalma
 • filozófiai és esztétikai háttér
 • gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – reflektálás
 • a romantika irodalma
 • bevezetés a verselemzéshez
 • gyakorlat: verstani gyakorlatok
 • a magyar romantika irodalma
 • verstan
 • gyakorlat: verstani gyakorlatok
 • a realizmus irodalma
 • stilisztika I.
 • gyakorlat: stilisztikai gyakorlatok
 • az izmusok és a Nyugat
 • stilisztika II.
 • gyakorlat: stilisztikai gyakorlatok
 • a modernizmus irodalma
 • a szövegalkotás elmélete: műértelmezés
 • gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – műértelmezés
 • életművek: Petőfi Sándor
 • ember és nyelv
 • gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – műértelmezés
 • életművek: Arany János
 • portrék
 • kommunikáció
 • gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – műértelmezés
 • életművek: Ady Endre
 • látásmódok
 • a magyar nyelv története
 • gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – műértelmezés
 • életművek: Babits Mihály
 • kortárs irodalom
 • nyelv és társadalom
 • gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – műértelmezés
 • életművek: Kosztolányi Dezső
 • világirodalom
 • nyelvi szintek
 • gyakorlat: az íráskészség fejlesztése: esszé – műértelmezés
 • életművek: József Attila
 • színház- és drámatörténet
 • a szöveg
 • gyakorlat: szövegalkotási feladatok (műértelmezés, reflektálás és gyakorlati írásbeliség)
 • az irodalom határterületei
 • a retorika alapjai
 • gyakorlat: szövegalkotási feladatok (műértelmezés, reflektálás és gyakorlati írásbeliség)
 • próba érettségi
 • gyakorlati tanácsok a szóbeli vizsgához
 • gyakorlat: szövegalkotási feladatok (műelemzés, reflektálás és gyakorlati írásbeliség)
 • a próba érettségi értékelése
 • elméleti összefoglalás és konklúziók

Az előkészítő ára szeptember 16-ig csak 58.000 Ft!

Vélemények

 • Tisztelt Tanár úr!  A szövegalkotási résznél a versek összehasonlítását választottam, végül 87%-os lett az írásbelim ( a szövegértelmezés rontotta le). Az irodalom szóbelin Karinthy Frigyes humorát, nyelvtanon a nyelvemlékeket húztam, ez a rész már 100%-os lett. Végül 91%-ra jöttem ki! Mindent köszönök, őszintén nagyon élveztem az órákat!

  S. Balázs magyar

 • A legtöbb segítséget a középszintű magyar oktatáson szereztem a tanárom segítségével. Teljesen új szemszögből mutatta be az irodalmat és a hozzájuk kapcsolódó filozófiát, és a korábbi nagy távolság a szépirodalmi és egyéb irodalmi művekkel megszűnt. Továbbá lehengerlő stílusú tanár, és hajlandó volt minket egyenlő értelmiségnek kezelni, vitázott velünk, rengeteg érv - ellenérv pár hagyta el a szánkat amiből rengeteget tanultam. Köszönöm a segítséget! Johs

  Johs magyar

 • Minden segítséget megkaptam, amire szükségem volt, nagyon szimpatkus, felkészült, segítőkész és nagytudású volt a tanár úr! Sajnos kevés idő állt a rendelkezésemre, hiszen, több mit 24 éve nem tanultam magyarnyelvet, és az a szűk 3 hónap túl kevés volt számomra, hogy visszaidézzem a múltban tanultakat. És mivel az érettségi eredményeim csapnivalóak, ezért csak az 5-ös eredmény lett volna számomra elfogadható, ami viszont nem tűnt reális célnak. Így hát felvételi jelentkezésemet egy külföldi egyetemre adtam be, amennyiben nem sikerül, akkor marad számomra továbbra is az Önök nyújtotta lehetőség, és akkor ismét jelenkezem:) További szép nyarat kívánok Önnek!

  Sz. Krisztina magyar

 • Kedves Magister!  A vélemény a matek és magyar kurzusról: Már tanév közben rájöttem, hogy ha nem kezdtem volna el sem a magyar, sem a matek kurzust, akkor nem lettek volna igazán jó kilátásaim az érettségivel kapcsolatban. A tanárom a matek órák során mindent elmagyarázott, akár többször is. Utána sikeresen megértettem azt is, amit a gimiben évek alatt nem tudtam. A magyar órák során a tanár úr segített kidolgozni az érettségi tételeket vagy forrásokkal segítette az önálló tétel kidolgozást, az írásbeli íráskészséges feladataihoz eléggé kimerítő és átfogó "recepteket" adott. Az ő segítségük nélkül nem értem volna el olyan eredményt az érettségin mint, amilyet végül sikerült elérnem. Köszönöm még egyszer.

  F. Júlia matek és magyar

 • Kedves Magister Universitas! Én magyar és angol előkészítőre jártam. Mind két előkészítő nagyon hasznos volt számomra és sokat segítettek az érettségire való felkészülésemben. Az alkalmak során, még jobban a szívemhez nőttek ezek a tantárgyak és a tanárok is nagyon jók voltak. Nekem a szervezéssel sem volt problémám. Minden jót!

  Sz. Rita magyar és angol

 • Én nagyon szerettem az emelt magyaros órákat, a tanárom rengeteget segített, segítőkész volt  - egyénileg tanácsokkal segített és az egész csapatot is támogatta. Rengeteget gyakoroltunk, talán unásig is. :) Amit én hiányoltam, az személy szerint az volt; hogy miután én már befejeztem a gimit, és nem volt egyetlen irodalom órám sem; így néhol elmaradva éreztem magam a tananyagban.

  M. András magyar

 • Kedves Tanár Úr! A szóbeli is megvolt és az eredményeket is tudom már! :) A szóbelim 100% lett, aminek nagyon örülök. Balassi Istenes verseit és a szólépeket húztam. Tehát nagyon szép témát,és szívemhez közelállót irodalomból és nyelvtanból egyaránt. Így összességében 90%-ot teljesítettem magyarból, ami az összes érettségi tárgyaimból a legjobb. Hollandból 1 ponttal csúsztam le a 90-től, ezért lett az a legjobb!:) De örülök is,hiszen magyar gyerek magyarból legyen a legjobb,nemde? ;) Majd írok még, hogy felvettek-e ezzel az eredménnyel,ha érdekli Tanár Urat. Szép nyarat és jó pihenést!!!! (: üdv: B. Bori

  B. Bori magyar

 • Én a magyar emelt érettségire való felkészülésben vettem igénybe az Magister Universitas képzést. A legnagyobb segítség részemről az volt, hogy a tanár Tamás személyiségének köszönhetően az órák színesebbek, érdekesebbek voltak, mindamellett a legkevésbé sem tért el a céljától, minden alkalommal a magyar emelt érettségin is szereplő feladatokat végeztünk. Az iskolám elképesztően minimális segítséget nyújtott, a 77% százalékos emelt magyar érettségimet és a 100% os szóbeli eredményemet, a képzésnek köszönhetem. Mindemelett  egy remek társaság is kialakult.:-)

  B. Zsófia magyar