Fizika

Kezdés az október 5-ei héten!

Hogyan készítünk fel a fizika érettségire?

A 100 tanórás fizika érettségi előkészítő 25 alkalmat foglal magában. Egy alkalom 4 tanórából áll, a 2-2 tanóra között 15 perces szünetet tartunk. Tanáraink teljes egészében az érettségi feladatokra építik fel az órai munkát, ami azt jelenti, hogy a tanár vezetésével az összes eddigi hivatalos érettségi feladatot (Emelt és középszintű tematikák áttekintése, emelt és középszintű feladatok megoldása) át fogjátok tekinteni.

De tanáraink nem csak az órán segítik a felkészülésedet, hanem olyan segédanyagokat kapsz tőlük, amik sokkal könnyebbé teszik az otthoni és az iskolai tanulásodat is. A segédanyagaink tartalmazzák az 1200 feladatot és azok megoldásait valamint a kidolgozott írásbeli és szóbeli témaköröket valamint az emelt szintű mérések kidolgozott fényképekkel illusztrált változatait. Ízelítésképpen letölthetitek a Munka és Energia témakörhöz kapcsolódó segédanyagainkat.

Egyébkén pedig olyan érdekes és izgalmas fizika órákon fogsz részt vetni, ahol a tanár számára élmény a tanítás, a csoporttársaid pedig komolyan veszik a felkészülést. Magabiztosan fogsz nekivágni az érettséginek és új barátaid is lesznek :-). A végeredmény: középszinten 90-100 % közti, míg emelt szinten 80-90 % közötti teljesítményt fogsz elérni. Abban az esetben, ha te is hozzárakod a saját részed.

A tematikánkat a hivatalos közép és emelt szintű írásbeli témakörök alapján készítettük el és ez alapján fogunk haladni az érettségi előkészítőn. Az írásbeli tematikát december elejétől (kb. ekkor adják ki) kiegészítjük az aktuális szóbeli témakörökkel.

 

Szeptember 16-ig (Debrecenben és Szegeden szeptember 18-ig)
7 ezer forint kedvezménnyel iratkozhatsz be!

 

Közép- és emelt szintű tematika

Tájékoztatás a követelményrendszerről

Közép szint: Általános bevezetés Emelt szint: Fizikatörténet

Egyenes vonalú egyenletes mozgás

Közép szint: Egyszerű feladatok Emelt szint: Bonyolultabb összetett példák

Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgások

Közép szint: Pl. Szabadesés, hajítás Emelt szint: Ferde hajítások

Dinamika

Közép szint: Erő, erőhatás feladatmegoldás, mozgásegyenletek, súrlódás Emelt szint: Lendület megmaradás, összetett feladatok, lejtők, ütközések

Munka, energia

Közép szint: Feladatmegoldás, helyzeti, mozgási, potenciális energia, munkafajták Emelt szint: Bonyolultabb példák megoldása

Energia

Közép szint: Energia átalakulás, egyszerű példák Emelt szint: Energiaátalakítás, Energia megmaradás törvénye

Statika

Közép szint: Anyagi pont egyensúlya, tömegpont egyensúlya, egyszerű gépek Emelt szint: Álló csiga, mozgó csiga, egyensúly a lejtőn, kéttámaszú tartók

Körmozgás

Közép szint: Általános fogalmak bevezetése, egyszerű példák Emelt szint: Összetett példák, egyenletesen változó körmozgás

Forgómozgás

Közép szint: Általános feladatok Emelt szint: Tehetetlenségi nyomaték

Gravitáció

Közép szint: Általános tömegvonzás, Kepler törvények Emelt szint: Átlag sűrűség, kozmikus sebességek

Rezgőmozgás

Közép szint: Kitérés, sebesség gyorsulás, maximális sebesség gyorsulás, rezgésidő, lengésidő Emelt szint: Energia megmaradás törvénye rezgő rendszereknél, csatolt rezgések, csillapított rezgések

Nyugvó folyadékok fizikája

Közép szint: Pascal törvénye, felhajtóerő egyszerű példák Emelt szint: Folyadékok egyensúlya

Áramló folyadékok fizikája

Közép szint: Kontinuitási egyenlet Emelt szint: Bernoulli törvény

Termodinamika 1

Közép szint: Állapotegyenlet alkalmazása feladatokban Emelt szint: Gáztörvények alkalmazása bonyolultabb példáknál

Termodinamika 2

Közép szint: Gázok speciális állapotváltozásai Emelt szint: Hőtan főtételeinek alkalmazása feladatmegoldásoknál, körfolyamatok

Hőtágulás

Közép szint: Lineáris hőtágulás,  A hőmérséklet, a hőmennyiség, a hőtágulás fogalma. Emelt szint: Térfogati hőtágulás, szilárd testek, folyadékok, gázok hőtágulása, a hőtágulást leíró összefüggések.

Halmazállapot- változások

Közép szint: A szilárd, a cseppfolyós és a légnemű halmazállapot általános jellemzése; gáz, gőz, telített gőz, páratartalom fogalma. Egyszerű példák Emelt szint: Az olvadás/fagyás, párolgás/forrás, lecsapódás, szublimáció folyamata, jellemző mennyiségei, mértékegységeik.  A folyamatokat befolyásoló tényezők. A halmazállapot-változások jellemzése energetikai szempontból. Bonyolult példák

Optika

Közép szint: A fény mint hullám; a polarizáció, az elhajlás, az interferencia, a diszperzió fogalma. Emelt szint: A geometriai optika, leképezés, gyakorlati felhasználás.

Elektrosztatika

Közép szint: Az elektromos erőtér fogalma, jellemzése: térerősség, potenciál, feszültség, erővonalak. Egyszerű elektrosztatikus erőterek. Egyszerű példák Emelt szint: Példák a mindennapi életből; földelés, árnyékolás, kondenzátor, elektromágnes alkalmazása. Bonyolultabb példák

Az elektromos áram

Közép szint: Az elektromos áram fogalma, áramforrások, az elektromos áramkör. Ohm törvénye. Emelt szint: Az áram hőhatása-teljesítménye, munkája, gyakorlati vonatkozások. Az áram mágneses, vegyi, biológiai hatásai. Elektrolízis, Faraday-törvények.

Az elektromágneses indukció

Közép szint: Áram és mágneses tér kölcsönhatása, Lorenz-erő. A mozgási indukció jelensége, értelmezése a Lorenz-erő alapján Emelt szint: A nyugalmi indukció jelensége. Lenz törvénye. Gyakorlati alkalmazás, az elektromos áram előállítása, szállítása, generátorok, a transzformátor.

A váltakozó áram

Közép és emelt szint: A váltakozó áram fogalma, jellemzői, váltakozó áramú berendezések. Feladatmegoldás

Atomfizika

Közép szint: Az anyag atomos szerkezetére utaló jelenségek. Avogadro törvénye. Az elektromosság elemi töltése, az elektron mint részecske. Az atommag felépítése, kötési energia, tömegdefektus. Magátalakulások, radioaktív bomlások, maghasadás, láncreakció. Fotoeffektus, Einstein-féle fényelektromos egyenlet, fotocella, a fény kettős természete. Emelt szint: Az atom felépítése. Rutherford szóráskísérlete. Atommodellek. Sugárzások, sugárzásmérés, felhasználásuk.Atomreaktor, atombomba, hidrogénbomba. Hullámtulajdonságok. Az anyaghullám fogalma; de Broglie-féle hullámhossz. Fotoeffektus, Einstein-féle fényelektromos egyenlet, fotocella, a fény kettős természete.

 

Szeptember 16-ig (Debrecenben és Szegeden szeptember 18-ig)
7 ezer forint kedvezménnyel iratkozhatsz be!

Vélemények

  • Fizikára jelentkeztem, először eszem ágában nem lett volna emelt szinten érettségizni, de nagyon imádtam a tanárom óráit, nemcsak a jó hangulat miatt, hanem azért is, mert rávezetett arra, hogy hogyan készüljek fel úgy, hogy az épp elég legyen ahhoz, amit el akarok érni. Szóval pont azt kaptam ami nekem hiányzott és az eredmény egy 82%-os fizika emelt lett, szinte a nulláról indulva, ami szerintem nem rossz eredmény, és ennek nagy részét Nektek köszönhetem. Nem bántam meg, hogy feljártam, még így gyöngyösiként sem. :)

    B. Júlia fizika

  • Tisztelt Magister! Nagyon sokat segitett a tanfolyam, hiszen, ha nincs, nem tudtam volna idot szakitani az osszefoglalasra. Azt hiszem, nem lehet semmi okom a panaszra.

    N. Botond

  • Előző levelére reagálva, nagyon szépen köszönjük a felkészítőt az érettségire. Maximálisan elégedett vagyok a felkészítő menetével, és minőségével. Sikeresen bejutottam az ELTE ÁJK-ra. További sok sikert kívánok a kiváló munkájukhoz.

    Sz. Benito