Az 50 tanórás intenzív fizika érettségi előkészítő február 1-jén kezdődik és 12,5 alkalmat foglal magába.

Komplex tanítás

Tanáraink teljes egészében az érettségi feladatokra építik fel az órai munkát, ami azt jelenti, hogy a tanár vezetésével az összes eddigi hivatalos érettségi feladatot (Emelt és középszintű tematikák, emelt és középszintű feladatok megoldása) át fogjátok tekinteni. A tematikánkat a hivatalos témakörök alapján állítottuk össze.

Kidolgozott tételek

Tanárainktól olyan segédanyagokat kapsz, amik sokkal könnyebbé teszik a tanulásodat. Segédanyagaink tartalmazzák az 1200 feladatot és azok megoldásait valamint a kidolgozott írásbeli és szóbeli témaköröket valamint az emelt szintű mérések kidolgozott fényképekkel illusztrált változatait.

Izgalmas órák

Olyan érdekes és izgalmas fizika órákon fogsz részt vetni, ahol a tanár számára élmény a tanítás, a csoporttársaid pedig komolyan veszik a felkészülést. Magabiztosan fogsz nekivágni az érettséginek! Az eredmény középszinten 90-100 % közti, míg emelt szinten 80-90 % közötti teljesítményt fogsz elérni. Abban az esetben, ha te is hozzárakod a saját részed.
JELENTKEZZ TANFOLYAMUNKRA MOST
"Fizikára jelentkeztem, először eszem ágában nem lett volna emelt szinten érettségizni, de nagyon imádtam a tanárom óráit, nemcsak a jó hangulat miatt, hanem azért is, mert rávezetett arra, hogy hogyan készüljek fel úgy, hogy az épp elég legyen ahhoz, amit el akarok érni. Szóval pont azt kaptam ami nekem hiányzott és az eredmény egy 82%-os fizika emelt lett, szinte a nulláról indulva, ami szerintem nem rossz eredmény, és ennek nagy részét Nektek köszönhetem. Nem bántam meg, hogy feljártam, még így gyöngyösiként sem. :)"
B. Júlia

Letölthető dokumentumok

Tematika
LETÖLTÖM
Letölthető mintafeladatok
LETÖLTÖM

Közép és emelt szintű tematika

TÁJÉKOZTATÁS A KÖVETELMÉNYRENDSZERRŐL
Közép szint: Általános bevezetés Emelt szint: Fizikatörténet

EGYENES VONALÚ EGYENLETES MOZGÁS
Közép szint: Egyszerű feladatok Emelt szint: Bonyolultabb összetett példák

EGYENES VONALÚ EGYENLETESEN VÁLTOZÓ MOZGÁSOK
Közép szint: Pl. Szabadesés, hajítás Emelt szint: Ferde hajítások

DINAMIKA
Közép szint: Erő, erőhatás feladatmegoldás, mozgásegyenletek, súrlódás 
Emelt szint: Lendület megmaradás, összetett feladatok, lejtők, ütközések

MUNKA, ENERGIA
Közép szint: Feladatmegoldás, helyzeti, mozgási, potenciális energia, munkafajták Emelt szint: Bonyolultabb példák megoldása

ENERGIA
Közép szint: Energia átalakulás, egyszerű példák Emelt szint: Energiaátalakítás, Energia megmaradás törvénye

STATIKA
Közép szint: Anyagi pont egyensúlya, tömegpont egyensúlya, egyszerű gépek Emelt szint: Álló csiga, mozgó csiga, egyensúly a lejtőn, kéttámaszú tartók

KÖRMOZGÁS
Közép szint: Általános fogalmak bevezetése, egyszerű példák 
Emelt szint: Összetett példák, egyenletesen változó körmozgás

FORGÓMOZGÁS
Közép szint: Általános feladatok Emelt szint: Tehetetlenségi nyomaték

GRAVITÁCIÓ
Közép szint: Általános tömegvonzás, Kepler törvények Emelt szint: Átlag sűrűség, kozmikus sebességek

REZGŐMOZGÁS
Közép szint: Kitérés, sebesség gyorsulás, maximális sebesség gyorsulás, rezgésidő, lengésidő Emelt szint: Energia megmaradás törvénye rezgő rendszereknél, csatolt rezgések, csillapított rezgések

NYUGVÓ FOLYADÉKOK FIZIKÁJA
Közép szint: Pascal törvénye, felhajtóerő egyszerű példák 
Emelt szint: Folyadékok egyensúlya

ÁRAMLÓ FOLYADÉKOK FIZIKÁJA
Közép szint: Kontinuitási egyenlet Emelt szint: Bernoulli törvény

TERMODINAMIKA 1
Közép szint: Állapotegyenlet alkalmazása feladatokban 
Emelt szint: Gáztörvények alkalmazása bonyolultabb példáknál

TERMODINAMIKA 2
Közép szint: Gázok speciális állapotváltozásai Emelt szint: Hőtan főtételeinek alkalmazása feladatmegoldásoknál, körfolyamatok

HŐTÁGULÁS
Közép szint: Lineáris hőtágulás, A hőmérséklet, a hőmennyiség, a hőtágulás fogalma. Emelt szint: Térfogati hőtágulás, szilárd testek, folyadékok, gázok hőtágulása, a hőtágulást leíró összefüggések.

HALMAZÁLLAPOT- VÁLTOZÁSOK
Közép szint: A szilárd, a cseppfolyós és a légnemű halmazállapot általános jellemzése; gáz, gőz, telített gőz, páratartalom fogalma. Egyszerű példák Emelt szint: Az olvadás/fagyás, párolgás/forrás, lecsapódás, szublimáció folyamata, jellemző mennyiségei, mértékegységeik. A folyamatokat befolyásoló tényezők. A halmazállapot-változások jellemzése energetikai szempontból. Bonyolult példák

OPTIKA
Közép szint: A fény mint hullám; a polarizáció, az elhajlás, az interferencia, a diszperzió fogalma. Emelt szint: A geometriai optika, leképezés, gyakorlati felhasználás.

ELEKTROSZTATIKA
Közép szint: Az elektromos erőtér fogalma, jellemzése: térerősség, potenciál, feszültség, erővonalak. Egyszerű elektrosztatikus erőterek. Egyszerű példák Emelt szint: Példák a mindennapi életből; földelés, árnyékolás, kondenzátor, elektromágnes alkalmazása. Bonyolultabb példák

AZ ELEKTROMOS ÁRAM
Közép szint: Az elektromos áram fogalma, áramforrások, az elektromos áramkör. Ohm törvénye. Emelt szint: Az áram hőhatása-teljesítménye, munkája, gyakorlati vonatkozások. Az áram mágneses, vegyi, biológiai hatásai. Elektrolízis, Faraday-törvények.

AZ ELEKTROMÁGNESES INDUKCIÓ
Közép szint: Áram és mágneses tér kölcsönhatása, Lorenz-erő. A mozgási indukció jelensége, értelmezése a Lorenz-erő alapján Emelt szint: A nyugalmi indukció jelensége. Lenz törvénye. Gyakorlati alkalmazás, az elektromos áram előállítása, szállítása, generátorok, a transzformátor.

A VÁLTAKOZÓ ÁRAM
Közép és emelt szint: A váltakozó áram fogalma, jellemzői, váltakozó áramú berendezések. Feladatmegoldás

ATOMFIZIKA
Közép szint: Az anyag atomos szerkezetére utaló jelenségek. Avogadro törvénye. Az elektromosság elemi töltése, az elektron mint részecske. Az atommag felépítése, kötési energia, tömegdefektus. Magátalakulások, radioaktív bomlások, maghasadás, láncreakció. Fotoeffektus, Einstein-féle fényelektromos egyenlet, fotocella, a fény kettős természete. 
Emelt szint: Az atom felépítése. Rutherford szóráskísérlete. Atommodellek. Sugárzások, sugárzásmérés, felhasználásuk.Atomreaktor, atombomba, hidrogénbomba. Hullámtulajdonságok. Az anyaghullám fogalma; de Broglie-féle hullámhossz. Fotoeffektus, Einstein-féle fényelektromos egyenlet, fotocella, a fény kettős természete.
"Nagyon szívesen jártam a magiszterre emelt fizikát tanulni. Kellemes hangulat, de kemény munka jellemezte az ott töltött időt. Teljesen meg voltam elégedve a tanfolyammal, az érettségim is nagyon jól sikerült."
- P. András
"Ezúttal is megköszönném a segítséget, amit az Önök felkészítő tanfolyama nyújtott. Én fizika emeltre jártam, a barátommal. Mindketten tisztában vagyunk azzal, hogyha nem jártunk volna a Magisterbe, akkor messze nem lettek volna ilyen jó eredményeink. Így csak ajánlani tudom az ismerőseimnek a tanfolyamot, a kiváló szakembereik miatt!
Még egyszer köszönöm!"
- H. Feres
"A közép szintű fizika érettségim 95%-ra sikerült. Sikerült a témaköröket teljes körűen áttekinteni. Mindez nagy részben az Önök tanfolyamának köszönhető."
- Z. László
"Mind a matek emelt szintű, mind a fizika középszintű felkészítőkkel maximálisan elégedett voltam. Tökéletesen fel voltak építve az órák rendesen kaptunk házit, ami nagyon tetszett mert így folyamatosan foglalkoztam mindkét tantárggyal. Nagyon sokat adtak hozzá az érettségi eredményeimhez ezek a kurzusok. Teljes mértékben elégedett vagyok a felkészítőkkel. Nem találtam semmi olyat, amin javítani kéne."
- Ny. Dorottya
"A fizika középszintű írásbelim 93% lett, ami nélkületek biztosan nem sikerült volna. Számomra a legnagyobb segítséget a témakörök rendszerezése jelentette és, hogy mindvégig kifejezetten az érettségin előforduló feladattípusokon, témákon volt a hangsúly."
- P. Veronika
"Tisztelt Magister! Nagyon sokat segitett a tanfolyam, hiszen, ha nincs, nem tudtam volna idot szakitani az osszefoglalasra. Azt hiszem, nem lehet semmi okom a panaszra."
- N. Botond
JELENTKEZZ TANFOLYAMUNKRA MOST
closephoneenvelopequote-rightpencilmagic-wandenterbubbledownloadmenuchevron-down