Angol

Kezdés az október 5-ei héten!

 Hogyan készítünk fel a közép és emelt szintű angol érettségire?

A  100 tanórás közép és emelt szintű angol érettségi előkészítő 25 alkalmat foglal magában. Egy alkalom 4 tanórából áll, a 2-2 tanóra között 15 perces szünetet tartunk. Tanáraink az érettségi feladatokra építik fel az órai munkát, ami azt jelenti, hogy a tanár vezetésével nagyon sok érettségi feladatot meg fogtok oldani. Így nem csak érteni fogod azt, amit tudni kell az érettségire, hanem megszerzett tudásodat könnyedén fogod alkalmazni “élesben” is.

Tanáraink nem csak az órán segítik a felkészülésedet, hanem olyan segédanyagokat kapsz tőlük, amik sokkal könnyebbé teszik az otthoni és az iskolai tanulásodat is.

Egyébként pedig olyan érdekes és izgalmas angol órákon fogsz részt venni, ahol a tanár számára élmény a tanítás, a csoporttársaid pedig komolyan veszik a felkészülést. Magabiztosan fogsz nekivágni az érettséginek és még új barátaid is lesznek :-). A végeredmény: középszinten 90-100 % közti, míg emelt szinten 80-90 % közötti teljesítményt fogsz elérni.

Tematikánkat a hivatalos közép ill. emelt szintű szintű írásbeli témakörök alapján készítettük el, és ez alapján fogunk haladni az érettségi előkészítőn.

Az előkészítő ára szeptember 16-ig 58.000 Ft

Szeptember 16-ig (Debrecenben és Szegeden szeptember 18-ig)
7 ezer forint kedvezménnyel iratkozhatsz be!

 

Tematika közép szintű érettségin

Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi vizsga általános követelményeiben felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és emelt szintre. A lista nem tartalmaz külön országismereti témakört, mert ennek elemei a többi témakörben előfordulnak.
A középszinten felsorolt témakörök az emelt szintre is érvényesek.

Személyes vonatkozások, család

Középszint

 • A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai)
 • Családi élet, családi kapcsolatok
 • A családi élet mindennapjai, otthoni teendők
 • Személyes tervek

 

Emelt szint

 • A család szerepe az egyén és a társadalom életében
 • Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése

 

Ember és társadalom

Középszint

 • A másik ember külső és belső jellemzése
 • Baráti kör
 • A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel
 • Női és férfi szerepek
 • Ünnepek, családi ünnepek
 • Öltözködés, divat
 • Vásárlás, szolgáltatások (posta)
 • Hasonlóságok és különbségek az emberek között

 

Emelt szint

 • Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság)
 • Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése
 • Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése
 • Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében
 • Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése
 • A fogyasztói társadalom, reklámok
 • Társadalmi viselkedésformák

 

Környezetünk

Középszint

 • Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)
 • A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek
 • A városi és vidéki élet összehasonlítása
 • Növények és állatok a környezetünkben
 • Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért?
 • Időjárás

 

Emelt szint

 • A lakóhely és környéke fejlődésének problémái
 • A természet és az ember harmóniája
 • A környezetvédelem lehetőségei és problémái

 

AZ ISKOLA

Középszint

 • Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)
 • Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka
 • A nyelvtanulás, a nyelvtudás, szerepe, fontossága
 • Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok

 

Emelt szint

 • Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban
 • Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban

 

A MUNKA VILÁGA

Középszint

 • Diákmunka, nyári munkavállalás
 • Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás

 

Emelt szint

 • A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák

 

ÉLETMÓD

Középszint

 • Napirend, időbeosztás
 • Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)
 • Étkezési szokások a családban
 • Ételek, kedvenc ételek
 • Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben
 • Gyakori betegségek, sérülések, baleset
 • Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)

 

Emelt szint

 • Az étkezési szokások hazánkban és más országokban
 • Ételspecialitások hazánkban és más országokban
 • A kulturált étkezés feltételei, fontossága
 • A szenvedélybetegségek
 • A gyógyítás egyéb módjai

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás

Középszint

 • Szabadidős elfoglaltságok, hobbik
 • Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
 • Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport
 • Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet
 • Kulturális események

 

Emelt szint

 • A szabadidő jelentősége az ember életében
 • A művészet szerepe a mindennapokban
 • Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok
 • A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai

 

UTAZÁS, TURIZMUS

Középszint

 • A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés
 • Nyaralás itthon, illetve külföldön
 • Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése
 • Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai

 

Emelt szint

 • A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra
 • Az idegenforgalom jelentősége

 

TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA

Középszint

 • Népszerű tudományok, ismeretterjesztés
 • A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

 

Emelt szint

 • A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberiségre

 

KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK

A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban és/vagy írásban mindkét szinten.
Áruházban, üzletben, piacon: vevő

 • Családban, családnál, baráti körben: vendéglátó, vendég
 • Étteremben, kávéházban, vendéglőben: vendég, egy társaság tagja
 • Hivatalokban, rendőrségen: ügyfél, állampolgár
 • Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában: vendég
 • Iskolában: tanuló, iskolatárs
 • Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban: vendég, látogató, egy társaság tagja
 • Országhatáron: turista
 • Orvosnál: beteg, kísérő
 • Szolgáltatóegységekben (fodrász, utazási iroda, jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész,
 • gyógyszertár stb.): ügyfél
 • Szünidei munkahelyen: munkavállaló
 • Tájékozódás az utcán, útközben: helyi lakos, turista
 • Telefonbeszélgetésben: hívó és hívott fél
 • Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, villamoson, taxiban, repülőn, hajón): utas, útitárs

 

Az előkészítő ára szeptember 16-ig 58.000 Ft

 

Tematika emelt szintű érettségin

Present simple és present continous összehasonlítása

 •  Képzésük-kijelentő, tagadó, tagadó-kérdő, kérdő módokban
 •  Használatuk, alkalmazásuk, köztük lévő különbségek elemzése
 •  Present continous használata jövő idő kifejezésére
 •  Szóbeli: bemutatkozás

Past simple és past continous összehasonlítása

 • Képzésük-kijelentő, tagadó, tagadó-kérdő módokban
 • Használatuk, alkalmazásuk, köztük lévő különbségek elemzése
 • Szóbeli: lakóhely, munkahely, iskola

Future simple és future continous összehasonlítása

 • Képzésük-kijelentő, tagadó, kérdő, tagadó-kérdő módokban
 • Használatuk, alkalmazásuk, köztük lévő különbségek elemzése
 • Jövő idő kifejezése-will
 • present continous
 • to be, going, to-szerkezetekkel
 • Szóbeli: Család, oktatás, tanulás, tervek a jövőbeli tanulmányokra, iskola választás

Felszólító mód-tiltó mód

 • Képzésük, használatuk, sajátosságaik
 • Szóbeli: napi program

Birtokos szerkezetek összehasonlítása, köztük lévő különbségek elemzése

 • to have
 • to have got
 • ‘s
 • of
 • my,(birtokos névmások)
 • A fent említett szerkezetek sajátosságai, köztük lévő különbségek összehasonlítása, elemzése
 • Szóbeli: szabadidő, hobby

Elöljáró szavak

 • Csoportosításuk
 • Különös figyelemmel a magyartól eltérő használatra
 • Szóbeli: étkezés, főzés, vendéglátás

Szenvedő szerkezet

 • Képzése, használata
 • Használata a magyar és az angol nyelvben, hasonlóság és eltérés
 • Tárgy és részes esetű szenvedő szerkezetek
 • “It is said” szenvedő szerkezet
 • Szóbeli: utazás

“If”-es szerkezet jövő idő kifejezésére

 • Hasonlóságok és különbözőségek a magyarhoz képest
 • Szóbeli: szórakozás

9.Alkalom: “If”-es szerkezet jelen idő kifejezésére
Hasonlóságok és különbözőségek a magyarhoz képest
Szóbeli: sport-szabadidő, versenyszerű, testedzés

10.Alkalom: “If”-es szerkezet múlt idő kifejezésére

 • Hasonlóságok és különbözőségek a magyarhoz képest
 • Szóbeli: politika, parlament szerkezete Magyarországon és Angliában, a két ország eltérő választási rendszerének és politikai berendezkedésének összehasonlítása.

Függő beszéd

 • Jelentősége, használata és képzése kijelenő, kérdő, felszólító módokban
 • Szóbeli: környezetvédelem, környezetszennyezés, és ennek hatása napjainkban

Függőbeszéd nem múltidejű főmondattal bevezetve

Függőbeszéd múltidejű főmondattal bevezetve

 • Szóbeli: szolgáltatások, és azok igénybevétele, vásárlás, vásárlási szokások, fizetési módok

“Some-any”-használata, sajátosságai

 • “Some”- kérdő mondatokban
 • Szóbeli: időjárás

“Many-much”-használata

 •  “Few-little”-használata
 •  “A lot of, vagy lot of”-használata
 •  Szóbeli: életkori sajátosságok (fiatalkor, dolgozókor, nyugdíjaskor jellemzése.)

Melléknév fokozás

 • Alap, közép, felsőfok
 • “Like”-mint összehasonlító szerkezet
 • Szóbeli: tudományos kutatások, és ezek hatásai napjainkra

“There is,tehereare”-szerkezetek használata, és különbözősége a magyarral összevetve.
Szóbeli: háztartási munkák, és ezekben való szerepvállalás

Utókérdés

 • Beágyazott kérdés
 • Visszakérdés, használata, jelentősége, és sajátosságai
 • Szóbeli: vakáció, nyaralás, pihenés

“Phrasal verbs”

 • Csoportosításuk, használatuk
 • Eltérések a magyarhoz képest
 • Szóbeli: nyelvtanulás jelentősége, kommunikáció fejlődése az őskortól napjainkig.

Műveltetés

 • “have, get, make”-segédigével
 • Szóbeli: felelősségteljes állattartás vidéken, és a fővárosban

Melléknévből igeképzés

 • Főnévből melléknév képzés
 • Határozószavak képzése
 • Szóbeli: technika fejlődése

“Used to”+főnévi igeneves szerkezet

 • Képzése, használata, jelentősége
 • “To be used to”+. főnévi szerkezet használata, szerkezete, képzése
 • “To get used to”+ főnévi szerkezet használata, és ezek közötti különbségek

Jelenidejű melléknévi szerkezet egyszerű és bővített mondatoknál

 • Pl: I see a playing child
 • Pl: I see a child playing with the dog
 • Befejezett melléknévi igeneves szerkezetek (stolen book)
 • Szóbeli: elképzelések a jövőt, karriert illetően

“Relative clauses”

 • “What, who, which.that”-használatuk, képzésük,és mondat értelmezésbeli finomságaik.
 • Szóbeli: pihenés, orvosi ellátás, eü szolgáltatások igénybevételének feltételei

Ismétlés, írásbeli és szóbeli vizsgára történő felkészülés

Az előkészítő ára szeptember 16-ig 58.000 Ft

Vélemények

 • Kedves Magister Universitas! A felkeszites teljeskoru volt szamomra, a tanarunk mindvegig abszolut felkeszult volt, es elvezheto orakat tartott, amik nagyban segitettek mind a nyelvvizsgam, mind az erettsegi megszerzeset. En teljesen meg voltam elegedve.  Tovabbi szep napot! Motuz Mercedes

  M. Mercédesz angol

 • Üdv! Én abszolút megvoltam elégedve a tanárom által nyújtott felkészítéssel, köszönöm szépen! Vlajku Fruzsina

  V. Fruzsina angol

 • Kedves Magister Universitas! Én magyar és angol előkészítőre jártam. Mind két előkészítő nagyon hasznos volt számomra és sokat segítettek az érettségire való felkészülésemben. Az alkalmak során, még jobban a szívemhez nőttek ezek a tantárgyak és a tanárok is nagyon jók voltak. Nekem a szervezéssel sem volt problémám. Minden jót!

  Sz. Rita magyar és angol